فارسی

گالری نقره و فیروزه چهارباغ سپاهان

نقره-چهارباغی-قلم زن-قلمزنی-فیروز کوب-فیروزکوبی-ظرف-ظروف-چهارباغ-فیروزه-سپاهان-

گالری نقره و فیروزه چهارباغ سپاهان

افتخار ما این است که تولیدات و سفارشات ما،آمیزه ای از جواهرات ارزشمند با دست توانای هنرمندان قلم زن و فیروزه کوب شهر گنبدهای فیروزه ای نصف جهان می باشد.
امید است با یاری و همدلی شما هموطنان گرامی این صنعت بی بدیل را پایدار و جاودان نگهداریم.
^
گالری نقره و فیروزه چهارباغ سپاهان
Supporter of Iran Industry Directory (Besi.co)